Life in Korea

생활안내

언어교환

2023-10-09

안녕하세요? 카톡드리겠습니다:)

Xin chào bạn. Mình sẽ liên lạc với bạn qua Kakaotalk.

TOP