Life in Korea

生活向导

语言交换

号码 标题 发表人 发表日期
543 Eng(You) <--> Kor(Me)   새글 GWAK CHANGGEUN 2021-12-02
542 한국어 회화   YU HUISEUNG 2021-11-13
541 중국어/영어 언어교환 찾습니다   PARK HYERIN 2021-10-11
540   PENG BOYANG 2021-10-05
539 한국어를 연습하고 싶어요 (CHINESE - KOREAN)   CHEN WENBIN 2021-10-01
538 프랑스어 언어교환할 분 찾습니다.(제가 한국어)   KIM MINSUK 2021-09-22
537 You (Eng) <-> Me (Kor)   CHOI EUNGYEOM 2021-09-18
536 Virtual Language Exchange/Meetup   SLONIM MATT 2021-08-26
535 독일어 German<-> 한국어 Korean언어교환   KIM WOORIN 2021-08-15
534 You(Japanese or Eng) <->Me(Korean)   YU CHANGEUN 2021-08-13
TOP