Life in Korea

생활안내

언어교환

  • HWANG JI EUN2023-10-09
    안녕하세요? 카톡 드렸습니다.:)
    Xin chào bạn. Mình đã gửi Kakaotalk cho bạn rồi.
TOP