Korean Language Education Center

韩国语教育院

师资队伍

 • Kang, Su Mi

  KAP200, KIP, KGP60, KOP200

  韩国语教育院教授(专任)
 • Lee, Suk Ran

  交换学生, 教科书/出版

  韩国语教育院教授(专任)
 • Cho, Su Jin

  研究项目, 对外项目

  韩国语教育院教授(专任)
 • Choi, Ja Kyoung

  教师网址,学生活动、文化节目

  韩国语教育院教授(专任)
TOP