Korean Language Education Center

韩国语教育院

师资队伍

 • Sohn, Jung Ran

  教师网站、文化课程、KIP(暑期夏令营的韩语课程)和学生活动

  韩国语教育院教授(专任)
 • Oh, Seung Eun

  KF、外交官课程和短期班课程

  韩国语教育院教授(专任)
 • Lee, Suk Ran

  教材研究和开发总监

  韩国语教育院教授(专任)
 • Choi, Ja Kyoung

  KAP200, KOP60, KIP(暑期夏令营的文化课程)和交换学生

  韩国语教育院教授(专任)
TOP